Vizija in poslanstvo

Vizija Doma upokojencev Postojna je, da postane sodobna socialno varstvena ustanova, ki zadovoljuje potrebe ljudi nad petinšestdeset let.

Poslanstvo Doma upokojencev Postojna je skrb za varno bivanje občanov Občine Postojna in Pivka oziroma ljudi iz drugih krajev, kateri sami niso sposobni ali nimajo nikogar od svojih bližnjih, ker so ti fizično oddaljeni ali zaposleni ali neusposobljeni za ravnanje z njimi, da bi jim lahko zagotavljali osnovne življenjske potrebe kot so bivanje, nega, prehranjevanje in družabno udejstvovanje.

S strokovno usposobljenostjo in prizadevnostjo zadovoljujemo potrebe naših stanovalcev ter skrbimo za njihovo dobro počutje.