DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA
KAKOVOST (E-QALIN)
E-qalin

PREDSTAVITEV SISTEMA

Model E-qalin je mednarodni sistem upravljanja s kakovostjo v socialnem varstvu, v katerem so sodelovale naslednje države: Avstrija, Nemčija, Italija, Luxemburg in tudi Slovenija. V Sloveniji so poleg domov za starejše vključeni še centri za socialno delo in varstveno delovni centri.

V Domu upokojencev Postojna smo meseca septembra 2011 zaposleni pristopili k uvajanju modela E-qalin, ki od vseh zaposlenih zahteva uvedbo vodenja sistema kakovosti.

Spremljanje kakovosti opredeljujejo naslednje cilji:

  • Zadovoljen stanovalec
  • Izboljšanje konkurenčnosti
  • Izobraževanje in motiviranje zaposlenih za večjo kakovost in profesionalen odnos s ciljem čim manjše fluktuacije
  • Izvajanje storitev brez napak in brez stroškov, ki bi bili posledica slabe kakovosti
  • Sodelovanje in vključenost v lokalno skupnost
  • Primerljivost z ostalimi domovi

Izboljšanje kakovosti življenja in dela stanovalcev in zaposlenih: priprave k uvajanju modela E-Qalin so pričele potekati meseca marca 2011 z izobraževanjem procesnih vodij (4) in moderatorjev (4), kateri vodijo delo skupin za kakovost za delavce in za vodstvo ter ostalih zaposlenih v delavnicah Naravnanost na stanovalce in zaposlene.

Cikel ocenjevanja v ocenjevalnih skupinah (4) poteka v treh fazah oziroma tri leta. V treh letih ocenimo šestinšestdeset procesov in petindvajset kazalnikov preko procesnega krogotoka PDCA (načrtuj-izvedi-preveri-ukrepaj). Vsako leto eno tretino.

2019

CERTIFIKAT

Leta 2019 smo ponovno opravili certificiranje in ponovno uspeli pridobiti certifikat za obdobje treh let.

PREDLOGI ZA KAKOVOST

SPREMEMBE IN PROJEKTI

Manjše spremembe in projekti sprejete na predlog skupin za kakovost po letih.

Close
Close
Skip to content