dopoldan:

podpritličje srednja medicinska sestra / zdravstveni tehnik 05 / 700-11-00
pritličje srednja medicinska sestra / zdravstveni tehnik 05 / 700-11-00
podpritličje in pritličje medicinska sestra vodja tima 05 / 700-11-02
prvo nadstropje srednja medicinska sestra / zdravstveni tehnik 05 / 700-11-00
drugo nadstropje srednja medicinska sestra / zdravstveni tehnik 05 / 700-11-00
prvo in drugo nadstropje medicinska sestra vodja tima 05 / 700-11-26
fizioterapevtka   05 / 700-11-20
delavna terapevtka   05 / 700-11-12
namestnica direktorice   05 / 700-11-05


popoldan, nedelje in prazniki

podpritličje in pritličje srednja medicinska sestra / zdravstveni tehnik 05 / 700-11-00
prvo in drugo nadstropje srednja medicinska sestra / zdravstveni tehnik 05 / 700-11-00

 
V primeru, da odgovorna oseba ni dosegljiva na telefonu, lahko POZVONITE NA ZVONEC pri vašemu svojcu. Odzvali se bomo v najkrajšem možnem času.