DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA
PREDSTAVITEV Z ZGODOVINO DOMA
PREDSTAVITEV

KRATEK OPIS DOMA

Dom upokojencev Postojna je javno socialno varstveni zavod, namenjen institucionalnemu varstvu starejših oseb.

Na omenjeni lokaciji je začel delovati v začetku leta 1977 in sicer za današnji dve občini Postojna (15.724) in Pivka (5.958) prebivalcev.

PREDSTAVITEV

ZAPOSLENI

V Domu je redno zaposlenih 82 ljudi.

Posebnost, ki se kaže kot posebna odlika je relativna majhnost Doma, ki omogoča neposredne stike in komuniciranje med vsemi, ki se v njem nahajajo.

ZGODOVINA

1954

Prvi zametki delovanja DUP segajo v leto 1954, ko je Okrajni ljudski odbor 30. junija 1954 izdal odločbo o razglasitvi Doma onemoglih v Kačji vasi v Planini.

ZGODOVINA

1972

28. 9. 1972 je bila izdana nova odločba, po kateri se Dom onemoglih preimenuje v Dom počitka Planina pri Rakeku in katerega ustanovitelj je Skupščina Občine Postojna.

ZGODOVINA

1975

18. 3. 1975 je skupščina občinske skupnosti socialnega skrbstva sprejela odločbo o ustanovitvi socialnega zavoda Dom počitka Planina, kjer postane zavod samostojna in samoupravna organizacija združenega dela, katere dejavnost je posebnega družbenega pomena.

ZGODOVINA

1977

13. 4. 1977 se Dom počitka Planina preimenuje v Dom upokojencev Postojna, ki že trideset let deluje na sedanji lokaciji.

Close
Close
Preskoči na vsebino