V Domu je redno zaposlenih 82 ljudi.

 71I0801 1
                                                                              Del zaposlenih, maj 2017