18. 3. 1975 je skupščina občinske skupnosti socialnega skrbstva sprejela odločbo o ustanovitvi socialnega zavoda Dom počitka Planina, kjer postane zavod samostojna in samoupravna organizacija združenega dela, katere dejavnost je posebnega družbenega pomena.