28. 9. 1972 je bila izdana nova odločba, po kateri se  Dom onemoglih preimenuje v Dom počitka Planina pri Rakeku in katerega ustanovitelj je Skupščina Občine Postojna.