Prvi zametki delovanja DUP segajo v leto 1954, ko je Okrajni ljudski odbor 30. junija 1954 izdal odločbo o razglasitvi Doma onemoglih v Kačji vasi v Planini.