Informacije javnega značaja

Po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja z ustno ali pisno zahtevo, ki jo naslovi na organ, za katerega meni, da razpolaga z želeno informacijo.

Ustna zahteva:
Če prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja z ustno zahtevo, mu je organ dolžan omogočiti dostop do zahtevanih informacij, razen do podatkov iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Pisna zahteva:
Pisna zahteva mora vsebovati:

  • navedbo organa, kateremu pošiljate zahtevek
  • osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca
  • informacijo, s katero se želite seznaniti
  • navedbo, na kakšen način se želite seznaniti z vsebino zahtevane informacije (fotokopija, prepis, elektronski zapis, vpogled).


Obrazec pisne zahteve za dostop do informacije javnega značaja. 

ico_pdf Obrazec pisne zahteve
[28k, PDF]

Prosilcu se zahtevana informacija posreduje tako, da se mu zagotovi njen prepis, fotokopijo, elektronski zapis, ali pa da se mu omogoči vpogled v vsebino zahtevane informacije. Če organ zahtevo za dostop do informacij javnega značaja delno ali v celoti zavrne, o tem izda odločbo.

Organ je dolžan o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja odgovoriti najkasneje v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve.

Prosilcu je pravno varstvo zagotovljeno samo v primeru, da je podal pisno zahtevo. Zahteva, ki je bila poslan po elektronski pošti, se šteje za pisno zahtevo, če je elektronsko podpisana, v nasprotnem primeru jo organ obravnava kot ustno zahtevo.

direktorica: Alenka CURK, univ. dipl. pedagog, sociolog
tel: 05 / 700-11-01, 05/700-11-00        fax: 05 / 700-11-16
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

namestnica direktorice za zdravstveno nego in oskrbo: Badema MUHOVIĆ
tel: 05 / 700-11-05, 05 / 700-11-00        fax: 05 / 700-11-16
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Omnimodo d.o.o., Barjanska cesta 68, 1 000 Ljubljana
tel.: 01 / 232-23-47
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

V skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, štev. 96/05 ) je vsak organ dolžan redno vzdrževati in na primeren način javno objavljati (uradno glasilo organa, svetovni splet, ipd.) ter dati na vpogled prosilcu po vsebinskih sklopih urejen katalog informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga.docKatalog informacij javnega značaja141.5 KB