Organ je dolžan o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja odgovoriti najkasneje v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve.