DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA
SPLOŠNI POGOJI SPLETNE STRANI

Splošne določbe

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju pogoji) spletnega mesta www.du-po.si (v nadaljevanju spletno mesto) se nanaša na pogoje uporabe vseh vsebin ter storitev tega spletnega mesta, razen če posebna pogodba ali drugi splošni pogoji določajo drugače.

Namen spletnih strani

Namen spletnega mesta je omogočiti elektronski stik in e-poslovanje z uporabniki spletnega mesta. Tako so vsebine ter polja za dodajanje le-teh oblikovana z namenom splošne predstavitve, posredovanja novic in obvestil, informacij o storitvah in drugih vsebin, ki jih uskladita Dom upokojencev Postojna kot naročnik in podjetje KAJ 5 produkcija s.p. kot izvajalec.

Pravica uporabe

Vse vsebine storitev spletnega mesta so avtorsko pravno zaščitene kot individualna stvaritev oz. kot podatkovna zbirka. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML in java izvorno kodo. Vsebine tega spletnega mesta je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, če posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir navedena točna povezava do vira.

Druge pravice

Vse pravice, ki niso izrecno navedene v tem dokumentu, so pridržane.

Prevzemanje odgovornosti

Podjetje KAJ 5 produkcija s.p. kot ponudnik storitev, ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za ažurnost in točnost podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Dom upokojencev Postojna si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršen koli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Podjetje KAJ 5 produkcija s.p. kot ponudnik storitev, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki sodeluje pri upravljanju spletnih strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnih strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.

Spletne strani spletnega mesta lahko vsebujejo tudi povezave do drugih fizičnih in pravnih oseb, za vsebino in ne/delovanje katerih ne prevzemamo odgovornosti.

Spremembe splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb kateregakoli dela splošnih pogojev brez predhodnega obvestila. Spremenjeni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh spletnega mesta.

Pristojnost za spore

Za vse morebitne spore, nastale zaradi uporabe ali neuporabe tega spletnega mesta je pristojno sodišče v Mariboru. Za tolmačenje določb teh splošnih pogojev se uporablja veljavno pravo v Republiki Sloveniji.

Veljavnost splošnih pogojev

Ta različica splošnih pogojev velja od 20. 4. 2023.

Dom upokojencev Postojna

Close
Close
Skip to content