DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA
HIŠNI RED IN PRAVICE STANOVALCEV
HIŠNI RED

Obiski

Oseba, ki je sprejeta v Dom pridobi pravice in obveznosti stanovalca. Več o tem, si lahko preberete v Hišnem redu. Ustava Republike Slovenije, Zakon o socialnem varstvu, Nacionalni program socialnega varstva ter drugi zakonski in podzakonski akti, deklaracija in evropske direktive pa zagotavljajo staremu človeku tudi posebne pravice, ki jih spoštujemo tudi v našem zavodu in so naslednje:

  • pravica, da je star človek obravnavan kot samostojna integrirana osebnost

  • pravica, da se do starega človeka obnašamo kot do vsakega odraslega človeka družbe

  • pravica, da ima enake možnosti za življenje, kot vsi drugi člani družbe

  • pravica, da samostojno odloča o nadaljnjem poteku lastnega življenja

  • pravica do bodočnosti

  • pravica do razvedrila

  • pravica do romantike

  • pravica do pomoči in zanimanja za starejšega človeka

  • pravica do profesionalne pomoči strokovnjakov, kadar je to potrebno.
DATOTEKE

CELOTEN HIŠNI RED

Close
Close
Skip to content