DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA
POGOSTA VPRAŠANJA
POGOSTA VPRAŠANJA

ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA

Pokličite v ambulanto osebnega zdravnika, ki ga je vaš svojec obiskoval pred odhodom v naš Dom, in prosite, naj kartoteko pošljejo v Dom upokojencev Postojna. Pomembno je, da je kartoteka v Domu vsaj takrat, ko starostnik začne bivanje v centru, lahko tudi prej. Samo tako lahko že takoj ob sprejemu nudimo starostniku ustrezno nego in nadaljujemo ustrezno terapijo.

Zdravnik psihiater je v našem Domu prisoten dvakrat mesečno. Če zdravstveno negovalno osebje opazi potrebo ali željo po pogovoru s psihiatrom, se o tem pogovori tudi s svojci, lahko pa tudi svojci sami predlagate pogovor osebju zdravstveno negovalne službe, ki vam naknadno sporoči termin pogovora. Pri pogovoru ste lahko prisotni tudi svojci.

Varovanega oddelka nimamo, imamo pa oddelek s povečanim nadzorom, ki je primeren za osebe z demenco. Na oddelku s povečanim nadzorom sta dve gospodinjski skupini, ki ju vodita varuhinji, ti pa skrbita za dnevne aktivnosti stanovalcev. Stanovalci so, tako kot vsi ostali, vključeni tudi v delovno terapijo in fizioterapijo.

Obiski potekajo med 8:00 in 20:00 uro in niso časovno omejeni.

Stanovalci lahko uporabljajo svoje mobilne aparate. V kolikor jih nimajo, lahko svojci vsak dan pokličejo med 11:00 in 12:00 ter med 17:00 in 18:00 v recepcijo (05/ 700 11 00) in receptorka odnese telefon stanovalcu v sobo.

Izhodi so neomejeni v času od 6:30 in 21:00 ure. Za izhode izven določenih ur, se lahko stanovalec dogovori z osebjem. V času med 21:00 in 6:30 so vhodna vrata zaklenjena.

POGOSTA VPRAŠANJA

SOCIALNA SLUŽBA

Vse informacije glede sprejema dobite tukaj.

Zaželeno je, da si Dom ogledate in z veseljem si bomo vzeli čas za vas. Predlagamo, da se predhodno s socialno delavko dogovorite za datum in uro obiska.

Stiki med stanovalcem in njegovimi svojci so pomembni. V kolikor ima stanovalec možnost, da nekaj časa preživi v domačem okolju, to zelo podpiramo. O krajši ali večdnevni odsotnosti, stanovalec ali svojci predhodno obvestijo delavce zdravstveno negovalne enote ali socialno delavko.

Cenik oskrbe se nahaja tukaj. Vsak stanovalec je – glede na količino pomoči, ki jo potrebuje – razvrščen v določeno kategorijo oskrbe. Več informacij o samih oskrbah si lahko preberete tukaj.

Pravico do uveljavljanja dodatka za pomoč in postrežbo imajo uživalci starostne, predčasne, invalidske, vdovske ali družinske pokojnine, so državljani Republike Slovenije ali so osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in jim je za osnovne življenjske potrebe potrebna stalna pomoč in postrežba drugega. Prejemki iz naslova dodatka za pomoč in postrežbo v zapuščinskih postopkih niso vračljivi.

Zahtevo za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo na predpisanem obrazcu vloži prosilec sam ali njegov pooblaščenec oz. zakoniti zastopnik:

  • pri osebnem zdravniku upravičenca, če je oseba v domači oskrbi, ali pa to stori
  • pri domskem zdravniku, če je upravičenec nameščen v domu starejših občanov.

Prosilci za dodelitev dodatka za pomoč in postrežbo oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko sami na predpisanem obrazcu izpolnijo zahtevo za priznanje dodatka za pomoč in postrežbo, poleg priložijo potrebno zdravstveno dokumentacijo, s katero izkazujejo potrebo po stalni pomoči in postrežbi druge osebe ter jo sami posredujejo krajevno pristojnemu zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V tem primeru zahtevka za dodelitev dodatka za pomoč in postrežbo ni treba vplačati.

Zelo težko je konkretno govoriti o dolžini čakalne dobe, saj je le ta odvisna od tega, koliko mest se v določenem obdobju sprosti in kakšne so potrebe ter želje glede bivalnega standarda. Okvirna čakalna doba je od nekaj tednov do nekaj mesecev, čakalna doba za enoposteljno sobo pa je daljša.

POGOSTA VPRAŠANJA

DELOVNA TERAPIJA

V Domu upokojencev Postojna pripravljamo raznovrstne aktivnosti. Nekatere potekajo vsak dan, druge večkrat tedensko, nekatere mesečno, aktivnosti ob posebnih praznikih pa enkrat letno. Delovna terapevtka in animatork skrbita, da stanovalcem nikoli ni dolgčas, obenem pa skrbita za čim boljšo samostojnost na funkcionalnem, psihičnem, kulturnem, duhovnem in socialnem področju. Upošteva se želje in sposobnosti stanovalcev, aktivnosti pa se izvajajo individualno ali skupinsko. Več o samih aktivnostih si lahko preberete tukaj, vabimo pa vas, da si aktivnosti in delavnice ogledate tudi v galeriji.

Dnevne aktivnosti načrtuje in izvaja delovna terapevtka v sodelovanju s fizioterapevtko in animatorko. Delovna terapevtka se na podlagi uvodnega pogovora s stanovalcem in njegovimi interesi odloči za vključitev v delovno terapijo. Vedno smo na voljo tudi svojcem za kakršnakoli vprašanja in pojasnitve česa je njihov svojec zmožen in pri nasvetih, kakšne vaje izvajati za krepitev oz. ohranjanje določenih sposobnosti.

POGOSTA VPRAŠANJA

FIZIOTERAPIJA

Stanovalcu se prilagajamo in sproti ocenjujemo njegovo fizično stanje. Če za gibanje potrebuje pripomoček, mu ga zagotovimo. Če se fizična sposobnost spremeni, pripomočke za gibanje zamenjamo.

Ob sprejemu v dom, fizioterapevtka oceni in testira fizično stanje stanovalca, ter predlaga vključitev v program fizioterapije. Le – ta zajema preventivo ( kjer je poudarek na vzdrževanju fizičnega stanja z ohranjanjem gibljivosti in mišične moči), rehabilitacijo (npr. po poškodbah, po možganski kapi), respiratorno fizioterapijo, protibolečinsko terapijo ter fizioterapijo v paliativni oskrbi.

V program vzdrževanja (skupinska telovadba, vaje za gibljivost in moč) se lahko vključi kdor želi.

Za program rehabilitacije in protibolečinske terapije pa napiše domski zdravnik delovni nalog.

V programu fizioterapije se prilagajamo sposobnostim stanovalca in program sproti prilagajamo.

Vedno radi sodelujemo tudi s svojci in jih skušamo vključiti, saj se na tak način dvigne motivacija pri stanovalcih in posledično se tudi fizično stanje izboljša.

POGOSTA VPRAŠANJA

BLAGAJNA

Plačilo se lahko izvaja preko trajnika ali po položnici do 8. v mesecu, plačuje pa se za pretekli mesec.

Plačilo se lahko izvaja preko trajnika ali preko položnice. Plačnik je lahko en sam, lahko pa je tudi več. Vse podrobnosti glede plačila se dogovorite pri sprejemu s socialno delavko, če pride do spremembe načina plačila po sprejemu pa kontaktirate blagajničarko Doma.

POGOSTA VPRAŠANJA

KUHINJA

Zajtrk je od 8:00 do 9:00, kosilo od 12:15 do 13:15 in večerja od 18:00 do 19:00. Sveži napitki so stanovalcem na voljo celi dan v čajnih kuhinjah na oddelkih, stanovalcem, ki so v večji meri odvisni od pomoči, pa se napitki postrežejo dvakrat dnevno (dopoldan in popoldan), na željo pa tudi večkrat.

Dietno prehrano za posameznega stanovalca priporoči zdravnik. Če stanovalci dietne hrane kljub priporočilu ne želijo, morajo svojo odločitev potrditi s pisno izjavo pri zdravniku. Stanovalcem nudimo sladkorno dieto z ali brez malice, hrano lahko pasiramo ali želiramo, skušamo pa čim bolj ustreči željam vsakega posameznika kolikor se le da.

Stanovalcu, ki najavi svoj odhod vnaprej, strošek za prehrano odštejemo od stroška oskrbe za dneve, ko ne bo prisoten v Domu. Odhod se najavi zdravstveno negovalnemu osebju ali socialni delavki. V kolikor je stanovalec v času obrokov odsoten zaradi drugih obveznosti, mu osebje prihrani obrok in ga ponudi, ko se stanovalec vrne v Dom.

POGOSTA VPRAŠANJA

VZDRŽEVANJE

Televizija je v skupnem prostoru, za televizijski sprejemnik v sobi pa poskrbijo svojci sami. Željo po priklopu sporočite socialni službi, televizijski sprejemnik prinesete v sobo stanovalca, za priklop pa poskrbi naša tehnična služba.

V Domu izvajamo prevoze skladno z željami oziroma potrebami naših stanovalcev. Prevoze do zdravnikov ureja zdravstveno negovalna služba, prevoze po opravkih pa socialna delavka v dogovoru s tehnično službo.

Close
Close
Preskoči na vsebino