DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA
PRED SPREJEMOM V DOM
SPREJEM V DOM

PRED SPREJEMOM

Za namestitev v dom lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno bivališče na območju Republike Slovenije ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in so stari nad 65 let. Prošnjo za sprejem v Dom upokojencev Postojna vloži uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik osebno, po pošti ali preko spleta. Obrazec prošnje je enak za vse Domove po Sloveniji, v fizični obliki je na voljo pri socialni delavki ali tukaj, lahko pa ga oddate elektronsko, preko spletne strani https://servis.ssz-slo.si/Prosnje/

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA SPREJEM V DOM:

 • prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo, ki jo izpolni in podpiše prosilec ali njegov skrbnik
 • mnenje o zdravstvenem stanju prosilca, staro največ mesec dni, ki ga izpolni osebni zdravnik (v primeru, da je prosilec v bolnišnici pa lečeči zdravnik)
 • izjavo o (do)plačilu domske storitve ali odločbo pristojnega organa o oprostitvi plačila k socialnovarstveni storitvi
 • pooblastilo oziroma odločbo o postavitvi zakonitega zastopnika
DATOTEKE

Če Komisija na podlagi popolne prošnje bodočega stanovalca oziroma njegovega zakonitega zastopnika iz priložene dokumentacije ugotovi, da izpolnjuje pogoje za sprejem in je upravičen do storitve, ki jo izvaja zavod, ga uvrsti na seznam čakajočih za sprejem in ga o tem pisno obvesti.

Če želi bodoči stanovalec umakniti prošnjo za sprejem, o tem obvesti zavod.

Ko je v Domu na razpolago ustrezno mesto, Komisija predlaga sprejem bodočega stanovalca iz seznama čakajočih za sprejem in pri tem upošteva naslednje osnovne kriterije:

 • starost 65 let, le izjemoma je starost nižja
 • vrstni red po prispetju prošenj oziroma dolžino čakalne dobe
 • zdravstveno stanje, ki pogojuje vrsto potrebne storitve oziroma oskrbe in možnost namestitve na ustrezno bivalno enoto
 • bližino stalnega prebivališča uporabnika in njegovih svojcev
 • socialne razloge, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost sprejema.

INFORMACIJE

Informacije glede sprejema posreduje socialni delavec Doma v času uradnih ur:

 • Ponedeljek: 12:30 - 14:30
 • Torek: 8:00 - 10:00
 • Sreda: 12:30 - 14:30
 • Četrtek: 12:30 - 14:30
 • Petek: 8:00 - 10:00
Close
Close
Skip to content