DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA
SPREJEMI V DOMU
SPREJEM V DOM

ZA NOVE STANOVALCE

Sprejemi v dom so od ponedeljka do petka, brez ure.

Novega stanovalca in osebe, ki ga spremljajo, sprejme socialna delavka in jih seznani z razporeditvijo prostorov v zavodu, jih predstavi osebju in sostanovalcem, jim izroči in pojasni hišni red ter cenik storitev.

Ponudimo jim tudi vse potrebne druge informacije in pomoč strokovnih in drugih delavcev Doma.

Stanovalec in Dom skleneta praviloma pred sprejemom, najkasneje pa ob sprejemu v Dom dogovor, s katerim se uredijo vsa bistvena vprašanja izvajanja storitve, osebe, ki bodo plačevale in pogoji za spremembe in prenehanja veljavnosti dogovora.

Če bo namestitev uporabnika storitev delno ali v celoti plačeval kdo drug, se le-ta zaveže s podpisom dogovora. Če je plačnik, delno ali v celoti, občina, je potrebno predložiti ustrezno odločbo, ki jo izda center za socialno delo.

OB SPREJEMU JE POTREBNO PREDLOŽITI:

  • osebni dokument,
  • urejeno zdravstveno izkaznico,
  • zdravila,
  • ortopedske pripomočke, inkontinenčni material.

Potrebno je urediti tudi prenos zdravstvenega kartona k dr. Žagar Draženu, ki s sprejemom v naš Dom postane osebni zdravnik stanovalca.

POTREBE IN ZMOŽNOSTI STANOVALCEV

VRSTE OSKRBE

  • OSKRBA I – za stanovalce, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči. Vključuje stroške osnovne oskrbe, in sicer nastanitev, prehrano, pranje, skrb za osebno higieno in uporabo vseh skupnih prostorov.

  • OSKRBA II – za stanovalce z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami z manjšim obsegom potrebne pomoči. Poleg osnovne oskrbe vključuje še delno nego, pomoč stanovalcem pri zagotavljanju večine življenjskih potreb in nadzor.

  • OSKRBA III A – stanovalci s potrebo po zahtevni oskrbi. Poleg osnovne oskrbe vključuje še zahtevno dodatno nego, nadzor in varstvo nepomičnih, inkontinentnih ali kako drugače težje obolelih stanovalcev pri zagotavljanju vseh življenjskih potreb.

  • OSKRBA III B – stanovalci s potrebo po najzahtevnejši oskrbi. Poleg osnovne oskrbe vključuje še oskrbo najtežje prizadetih kategorij stanovalcev, ki za zagotavljanje ustrezne nege in oskrbe potrebujejo 24-urni nadzor in obvezno strokovno pomoč.

  • OSKRBA IV – stanovalci z zahtevnejšim dolgotrajnimi  težavami v duševnem zdravju (starostna demenca). Poleg osnovne oskrbe vključuje še delno ali popolno pomoč in spremljanje. Osnova za razvrstitev stanovalca v oskrbo IV je diagnoza zdravnika, specialista psihiatra.
Close
Close
Skip to content