Ob sprejemu v Dom stanovalec lahko preda v hrambo gotovino, dragocenosti in nakit.