• aktivno sodelovanje stanovalcev za življenje v Domu,
  • prostovoljno delo,
  • ustvarjalne delavnice,
  • pevski zbor,
  • organiziranje kulturnih prireditev in srečanj s svojci in prijatelji stanovalcev,
  • praznovanje rojstnih dnevov,
  • obujanje starih šeg in običajev,
  • izleti in pikniki.