• nastanitev in prehrano
  • zdravstveno varstvo in nego
  • 24 - urno pomoč preko klicnih naprav za pomoč v sili
  • psihiatrično pomoč 2 krat mesečno
  • storitve fiziatra enkrat mesečno
  • fizioterapevtske storitve
  • storitve delovne in funkcionalne terapije