Stiki med stanovalcem in njegovimi svojci so pomembni. V kolikor ima stanovalec možnost, da nekaj časa preživi v domačem okolju, to zelo podpiramo.

O krajši ali večdnevni odsotnosti, stanovalec ali svojci predhodno obvestijo delavce zdravstveno negovalne enote ali socialno delavko.