O sprejemu odloča Komisija za sprejem, premestitve in odpust enkrat mesečno, pri čemer upošteva naslednje kriterije:

  • čas vložene prošnje,
  • socialno zdravstveno stanje prosilca,
  • stalno bivališče prosilca,
  • stalno bivališče njegovih svojcev,
  • druge razloge, ki opravičujejo sprejem prosilca v Dom.