• potrjeno zdravstveno kartico z urejenim dodatnim zavarovanjem
  • zdravstveni karton
  • osebni dokument.