Božična sveta maša je bila v dvorani Doma, daroval jo je župnik v Postojni in dekan dekanije Postojna mag. Jožef Koren - za vse pokojne stanovalce v letu 2017. Cerkveni otroški pevski zbor iz Studenega pod vodstvom Mateje Magajna, pa je ustvaril praznično vzdušje. Lepo se zahvaljujemo vsem prostovoljkam župnijske Karitas, ki vse leto pomagajo spremljati stanovalce k sveti maši. Iskreno se zahvaljujemo gospe Ireni Čeh, ki je mnogo let skrbela za glasbo pri bogoslužju in gospe Katarini Geržina, ki jo je nadomestila v letu 2017.