Že peto leto so pri nas nastopali člani ansa

mbla »KIMEL,« nam že poznani vaški ljudski godci  iz Vipavskega. Prepevali so stare slovenske ljudske pesmi, pa tudi nekaj narodno-zabavnih. Naše stanovalce so navdušili za petje in celo za ples.