V dvorani je bila lutkovna predstava »Vasovanje,« ki so jo pripravile naše stanovalke v okviru desetih študijskih krožkov "Oživljanje lutk," v organizaciji jezikovne šole Athena iz Postojne, z voditeljico študijskih krožkov Floro Otoničar in mentorico Heleno Kovač. Lutkovno igrico so tokrat odigrale otrokom Vrtca Postojna.

Gospa Flora je povedala: "Dom upokojencev v Postojni že četrt stoletja prijazno gosti študijske krožke z najrazličnejšimi vsebinami, v organizaciji in izvedbi jezikovne šole Athena iz Postojne ter koordinaciji Andragoškega centra Slovenije; sofinancira pa jih Ministrstvo za izobraževanje Republike Slovenije. Tudi študijski krožki so večplastna oblika medgeneracijskega druženja.

V študijskih krožkih skupaj s stanovalci ustvarjamo glinene skulpture, svilene slike, nakit, lutke, pišemo besedila za lutkovne predstave, ki jih sami odigramo. Prirejamo razstave svojih izdelkov, sodelujemo v tednu ljubiteljske kulture ter v raznih projektih, kamor smo povabljeni. V študijskih krožkih se učimo novih znanj in spretnosti drug od drugega, učimo se strpnosti in sprejemanja ter spoštovanja drugačnosti. Študijski krožki so prijetno druženje, kreativen način preživljanja prostega časa ter naš prispevek h kakovosti bivanja v lokalnem okolju."