V Domu upokojencev Postojna je bilo organizirano izobraževanje, s katerim domovi za starejše in posebni zavodi za starejše lahko pristopimo v mrežo Demenci prijaznih točk (DPT).
Skupnost socialnih zavodov Slovenije se pridružuje pobudi združenja Spominčica k zagotavljanju demenci prijaznega okolja, saj v takšnem okolju osebe z demenco lahko živijo bolj kakovostno, prispevajo k skupnosti, živijo varneje, dobijo podporo, pomoč in razumevanje, ohranjajo svojo socialno mrežo, dostopajo do storitev, ki so jih vajene in jih potrebujejo. V ta namen se vzpostavljajo Demenci prijazne točke (DPT).
Prvo izobraževanje je bilo namenjeno zavodom iz dolenjske, gorenjske, goriške in primorsko - notranjske regije.

Prijazna točka:
Točka, ki je namenjena osebam z demenco, njihovim svojcem in vsem zaposlenim (policisti, trgovci, bančni in poštni uslužbenci, farmacevti, gasilci in sosedje) kot tudi vsem ostalim v skupnosti, kjer se točka nahaja. Zaposleni na točki nudijo informacije, kako prepoznati prve znake demence, kako komunicirati z osebami z demenco in kam jih usmeriti po nadaljnjo pomoč, ko se osebe izgubijo in ne vedo, kje so. Osebje na točki je za to predhodno usposobljeno in ima vse potrebne informacije. Namen te ozaveščenosti in informiranosti je pomoč osebam z demenco in svojcem, da s skupno podporo spodbujamo njihovo samostojnost in poskrbimo za ohranjanje njihovega dostojanstva. Le s skupnim sodelovanjem bodo lahko osebe z demenco ostale čim dlje doma, kar je tudi priporočilo Alzheimer Europe, katere članica je Spominčica-Alzheimer Slovenija.