V Domu upokojencev Postojna je bila svečana otvoritev Demenci prijazna točka, s čimer se Dom upokojencev uvršča na spletni zemljevid Demenci prijazna točka.

Točka je namenjena osebam z demenco, njihovim svojcem in vsem zaposlenim kot tudi vsem ostalim v skupnosti, kjer se točka nahaja. Zaposleni na točki nudimo:

• Informacije – kaj je demenca, kakšni so njeni znaki, kako jo prepoznamo ter da demenca ni del zdravega staranja
• Pomoč – ko je oseba z demenco v stiski, ker ne ve, kdo je in kje živi
• Usmeritve – kam naj se osebe z demenco in njihovi svojci obrnejo po nadaljnjo pomoč.
Ključnega pomena je zagotoviti demenci prijazno okolje, saj v takšnem okolju osebe z demenco lahko živijo kakovostno in samostojno, prispevajo k skupnosti, živijo varno, dobijo podporo, pomoč in razumevanje, ohranjajo svojo socialno mrežo, dostopajo do storitev, ki so jih vajene in jih potrebujejo.

Demenci prijazno točko je otvorila Štefanija Lukič Zlobec, predsednica Združenja Spominčica.
Na njeno pobudo se organizirajo srečanja Alzheimer Café po Sloveniji. Srečanja so med svojci in skrbniki oseb z demenco zelo priljubljena in potekajo na več kot 80 lokacijah po celotni Sloveniji.