Učenci 4A razreda OŠ Antona Globočnik Postojna so nas obiskali v delovni terapiji. Stanovalkam so nabrali pomladno cvetje, izdelali vizitke in odigrali igrico. Spremljala jih je razredničarka Milica Grginič in strokovna sodelavka Elida Džanić.