Prvo letošnja pogovorno - bralno urico sta vodili članici Kluba upokojenih prosvetnih delavcev občin Postojna in Pivka: Suzana Cerkvenik in Jožica Bizjak. Stanovalcem so brale kratke zgodbice Primoža Suhadolčana; ob zaključku pa so skupaj naredili še plakat, sestavljen iz teh zgodb. Bilo je zelo zanimivo.