Svojka je s stanovalci skupine Sonček pripravljala pasulj, ob pomoči zaposlenih in prostovoljke. Za presenečenje pa je pripravila tudi sirni in krompirjev burek. Skupina stanovalcev Sončki je nastala iz skupine za kakovost v modelu E-Qalin, na pobudo stanovalcev. Ti stanovalci z medsebojno pomočjo prinašajo sostanovalcem sonce in jim pošiljajo sončne žarke. Povedo za svoje in probleme sostanovalcev ter jih skušajo skupaj reševati. Pri delu skupine stanovalcev Sonček, pomagata uresničevati njihove ideje vodja kakovosti E-Qalin Kristina Katern in moderatorka Branka Rajkovič. Na drugem nadstropju, v naši knjižnici, se tako družijo enkrat mesečno in sicer prvi četrtek v mesecu ob 11 uri.