V Domu upokojencev Postojna, v času epidemije virusa, se odvija zbor delavcev na zunanji površini - na ploščadi atrija. V tem času se vrstijo različni dopisi s strani MZ in MDDSZ ter SSZS, o katerih morajo zaposleni biti seznanjeni. V petek, 24.4.2020, je direktorica zaposlenim prebrala Zahteve za ureditev stanja na področju skrbi za zaposlene s strani SSZS.
Prilagamo fotografije in Zahteve SSZS
Zahteve za ureditev stanja na področju skrbi za zaposlene s strani SSZS