Stanovalci v enoti podpritličje imajo nove napise na vratih. Za lažje prepoznavanje sobe si je vsak izbral motiv iz njihovega življenja, ki jih je spomnil na aktivnosti, ki so jim veliko pomenile, ko so živeli in ustvarjali doma. Pri tem smo jim pomagali varuhinja Vesna, socialna delavka Anita in pripravnik Anže, delovna terapevtka Ivanka in receptorka Polona.