Radostne utrinke tega tedna prikazujejo fotografije, ki smo jih uspeli ujeti. Sicer pa je bilo zelo pestro dogajanje: igranje družabnih iger po nadstropjih, kreativno kratkočasenje, prepevanje, gibanje ob glasbi z delovno terapevtko Ivanko, praznovanje rojstnega dne, komunikacije s Skype-om, pogostitev vseh stanovalcev z domačim grozdjem – poklonila ga je blagajničarka Alenka. Veseli petek smo v gospodinjski skupnosti Sovič zaključili glasbeno – na klaviature je spremljala dipl. socialna delavka Anita. V pomoč so nam bili: varuhinji Vesna in Maja, zaposleni preko javnih del – Marjana, Irena, Ingrid in Danilo ter prostovoljki Marija in Marjanca. Danes pa smo se ob čudovitem vremenu odpravili v atrij prizidka.