Uredili smo še zadnji kotiček naših manjših knjižnic po nadstropjih. Želimo, da so knjige čimbolj dostopne stanovalcem in z veseljem ugotavljamo, da imamo veliko knjižnih moljev. Dipl. soc. del. Anita je dala idejo, vzdrževalca Dejan in Marko sta postavila knjižno polico, receptorka Polona je uredila kotiček z dekoracijo, da je prijeten in domač, stanovalec Peter pa je poskrbel, da je knjižna polica polna raznovrstnih knjig. Prijetno branje.