V Domu upokojencev Postojna organiziran koncert z naslovom Kette nas povezuje. Projekt je nastal v sodelovanju Glasbenega društva Viola, Turistično informacijskim centrom Ilirska Bistrica ter Glasbeno šolo Postojna s koordinatorjem projekta Zdravkom Plešetom. Različni izvajalci so uglasbili Kettejevo poezijo izhajajoč iz slovenskega naroda, iz osebnih življenjskih izkušenj in dozorevanj pesnika ter iz slovenske kulturne dediščine.
Zaradi neugodnih vremenskih razmer koncert ni bil izveden v zunanjem okolju kot je bilo prvotno mišljeno, ampak je bil predvajan posnetek v notranjih prostorih. Stanovalci so bili s predvajanjem zadovoljni in izrazili so upanje, da kaj podobnega se jim še organizira.