V Domu upokojencev Postojna smo za stanovalke in stanovalce doma organizirali izlet v Postojnsko jamo, po končanem ogledu nas je v restavraciji Briljant čakalo kosilo. Za Postojnsko jamo smo se odločili zato, ker si stanovalci želijo krajših izletov po bližnji okolici in ker so nam v jami omogočili obisk tudi za stanovalke in stanovalce, ki uporabljajo voziček in so nezmožni samostojnega gibanja. Stanovalke in stanovalci so lahko zato priložnost porabili bone, v Postojnski jami pa so nam tudi cenovno stopili nasproti. Brezplačen prevoz do jame nam je omogočilo Društvo paraplegikov Istre in Krasa. V Postojnski jami so nam pripravili štiri posebne vagone za vozičke (voziček se zapelje direktno na vagon). Vodiči so bili ves čas v izjemno pomoč, pomagali so tako pri prevozu kot tudi med samim obiskom jame. Ogled jame je v večini potekal z vlakcem, peš smo se sprehodili do glavnih znamenitosti jame, kapnikov Briljant in steber ter človeške ribice. Stanovalci so v jami nadvse uživali, nekateri so jamo obiskali prvič, drugi ponovno po petdesetih letih. Kar dve stanovalki sta bili stari čez devetdeset let, 92 in 91, obe sta ob rahli pomoči jamo prehodili sami. Stanovalci so povedali, da je bilo zelo lepo, da si želijo več takih kratkih izletov, ki popestrijo njihov vsakdan. Za nas zaposlene pa je bil izziv kako bomo speljali izlet v jamo z stanovalkami in stanovalci na vozičkih. Z izleta smo se vsi vrnili zadovoljni in tudi ostalim domovom priporočamo, da se odločijo za obisk.

Obisk Postojnske jame je terjal natančen načrt ogleda, vse je moralo biti dogovorjeno tako časovno kot tudi kdo komu pomaga, za kar velja velika zahvala strokovnim delavkam Doma. V veliko pomoč pri transferju stanovalcev na invalidskih vozičkih so nam bili tudi vodiči Postojnske jame, za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Zahvala velja tudi Društvu paraplegikov za Kras in Primorsko za posodo kombijev in šoferjev, saj brez njih ne bi bilo možno izpeljati obisk Postojnske jame na tako enostaven način.