Stanovalke in stanovalci so danes izvajali aktivnosti, s katerimi skušamo ohranjati gibljivost ter fino in grobo motoriko v rokah. Pri teh aktivnostih urimo tudi pozornost, koncentracijo in povezavo oko – roka. Te vaje so pomembne, ker učinkovitost finomotoričnih gibov pomembno vpliva na kakovost, natančnost in hitrost izvajanja različnih opravil, pri katerih uporabljamo dlani in prste (zapiranje gumbov, držanje pribora, zapenjanje zadrge,…).