O lastnih zanimivih izkušnjah z življenjem pri Inuitih - Eskimih, nam je pripovedovala gospa Andreja Rustja iz Ljubljane.