Slikali smo na svilo in nastajale so prave umetnine.