Predavanje je bilo namenjeno za čim večjo energetsko učinkovitost.