Lep program so izvedli: recitatorska skupina Društva upokojencev Postojna, Krajevna skupnost Postojna z društvi in organizacijami ter Akademska folklorna skupina France Marolt iz Ljubljane. Stanovalce je pozdravil tudi župan Občine Postojna.