Sklop treh seminarjev izobraževalnega programa za naravnanost na stanovalce in procese je zaključila Tanja Imperl, univ. dipl. sociologinja - FIRIS IMPERL & CO.