Prostovoljno jo je vodila naša bolničarka Tea Škerjanc, v sodelovanju s Tatjano Fatur - hčerko naše stanovalke Ferdinande Fatur. Ustvarjanje je bilo izredno zanimivo in dogovorili smo se, da bomo naše druženje ponovili.