Delavnice so se odvijale enkrat tedensko, v drugi polovici oktobra 2012.
Izvajalka in mentorica je Flora Otoničar, Athena d.o.o. Postojna. Študijske krožke delno sofinnancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Koordinator pa je Andragoški center Slovenije.