Naši stanovalci se radi udeležujejo teh delavnic. Izvajalka in mentorica je Flora Otoničar, Athena d.o.o. Postojna. Študijske krožke delno sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Koordinator pa je Andragoški center Slovenije.