V decembru so se naši stanovalci lahko udeležili dveh delavnic  "Mavrična keramika." Izvajalka in mentorica je Flora Otoničar, Athena d.o.o. Postojna. Študijske krožke delno sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Koordinator pa je Andragoški center Slovenije.