Naše stanovalke, ki so iz Starega trga pri Ložu, sta obiskali  predstavnici Društva upokojencev: Vera Sterle in Francka Fajdiga ter jim poklonile darilca in novoletno voščilo. Gospa Marija Trubačev pa jih je obiskala v imenu RK. Harmonikarica Magda Mlakar iz Starega trga pri Ložu pa je razveselila veliko stanovalcev s svojo frajtonarico.