Obvezna praksa prostovoljnega dela dijakov SGLŠ Postojna - zdravstvena smer, se je zaključila na dan žena. Na medgeneracijskih druženjih ob petkih popoldan so se dijaki s stanovalci pogovarjali, igrali družabne igre, sodelovali pri ročnih delih v delovni terapiji jih učili računalništva in prepevali ob zvokih harmonike, na katero je igral Jernej Opara.