Poletna delavnica v izvedbi zaposlenih - prostovoljcev z našimi stanovalci so bile nepozabne. Ponovno smo imeli delavnico na podlagi  E-Qualina, da bi v svojem prostem času polepšali  poletne dneve našim stanovalcem. Na pobudo Kristine Katern in Alenke Ludvik, so stanovalke in stanovalci izdelovali papirnate ladjice, školjke, ribe,... pri ustvarjanju so stanovalkam in  stanovalcem pomagale še delavke Jasmina Šušteršič, Suzana Obradovič in Branka Rajković.
Z izdelki stanovalk in stanovalcev so polepšali skupne domske prostore.