Kostanjev piknik je zelo lepo uspel. Za živo glasbo sta poskrbela dijaka 3. letnika  SGLŠ Postojna - zdravstvena smer izobraževanja: Jan Lever in Jani Logar. Stanovalcem sta igrala vesele viže v glavni jedilnici. Stanovalce, kateri niso mogli priti na kostanjev piknik, pa sta razveseljevala z igranjem na harmoniko tudi po oddelkih našega Doma.