V petek, 19.10 2007 so v popoldanskem času ustvarjali učenci Osnovne šole Antona Globočnika Postojna, skupaj z našimi stanovalci zanimive izdelke.